12

Fe Dergi: Feminist Eleştiri 6 Sayı 2, 2014 Ankara Üniversitesi KASAUM'un hakemli dergisidir. ISSN 1309-128X
İlk dosyamız Hukuk, Şiddet, Çözümler'de Bilge Şahin Geçiş Dönemi Adalet Mekanizmasını tecavüz suçu ve Uluslararası Ceza Mahkemesinde ele alınışı bağlamında inceliyor. Ceren Baykotan'sa Türkiye’de insan ticareti'nin feminist bir analizini yapıyor.


İkinci dosyamızın konusu Çocukluk edebiyatı. Manolya Harnuboğlu Halide Edib Adıvar’ın çocukluk yıllarını anlattığı otobiyografisi Mor Salkımlı Ev'de mekân ve algılanış biçimleri'ne bakarken Nihan Bozok ve Meral Akbaş da Tezer Özlü'nün çocukluğunun soğuk gecelerine ve ifade olanaklarına, tahta evlere ve arasında kalan  meyve bahçelerine bakıyorlar. 

Üçüncü dosyamız Devlet ve Milliyet de iki yazıdan oluşuyor ve Satı Atakul Makale ödülünü kazanan ilk iki makaleden oluşması sebebiyle önemli. Kendi hikayesiyle anlattığı hikayeyi ayırmayan, kendini ortaya koymaktan çekinmeyen ama merkeze koymayan bir dili olan güzel makaleler bunlar. Sanam Vaghefi Türkiye'deki İranlı sığınmacı kadınları dışlanma ve direniş dinamikleriyle ele alıyor, Hatice Çoban Keneş ise ırkçılık ve cinsiyetçilik ilişkisini Kürt kadınları bağlamında ortaya seriyor.
Son olarak Gökçesu Akşit ve Berfin Varışlı sağolsunlar dergimiz için 1. Uluslararası Erkekler ve Erkeklikler Konferansı için Türkiye’ye gelen Jeff Hearn ile erkekler ve erkekliklerle ilgili bir röportaj yaptılar, üstelik bu değerli söyleşiyi Türkçe’ye de çevirdiler ve her iki dilde de yayınlama şansı bulabildik.Hukuk, Şiddet, Çözümler

What Is Happening To Women In Transitional Justice? Analysing The Crime Of Rape And Its Reconciliation In The ICTRGeçiş Dönemi Adalet Mekanizmasında Kadınlara ne Oluyor? Tecavüz Suçu ve Uluslararası Ceza Mahkemesinde Ele Alınışının İncelenmesi

Bilge Şahin____________________________________________________1


Human Trafficking in Turkey- A Feminist Analysis / Türkiye’de insan ticareti: Feminist bir analiz 
Ceren Baykotan________________________________________________14


Çocukluk edebiyatı

Manolya Harnuboğlu____________________________________________25

Çocukluğun Gecelerini Soğutan Bugünde Sesini Arayan Bir Kadın: Tezer Özlü / The Woman who Cools the Nights of Childhood and Pursues her Voice Today:Tezer Özlü
Nihan Bozok, Meral Akbaş________________________________________44Devlet ve Milliyet

Devlet ve Diaspora Çıkmazında Feminizm:Türkiye'deki İranlı Sığınmacı Kadınların Toplumsal Dışlanma Ve Gündelik Direniş Deneyimleri / Feminism at the state and diaspora deadlock: Iranian women's experiences of exclusion and everyday resistance
Sanam Vaghefi __________________________________________________51

Hatice Çoban Keneş _____________________________________________61

Röportaj

Gökçesu Akşit, Berfin Varışlı _______________________________________80

11


Fe Dergi: Feminist Eleştiri 6 Sayı 1, 2014 Ankara Üniversitesi KASAUM'un hakemli dergisidir. ISSN 1309-128XBu sayımızın ilk dosya konusu Kadın Tarihi. Aynur Demirdirek çok değerli yazısında literatürde ihmal edilen Müslüman ve Gayrimüslim feministler arası ilişkiler üzerinde duruyor. Feryal Saygılıgil ise Suat Derviş'i konu edinen makalesinde Derviş'in emek tarihine katkısını anlatıyor. Tolga Ulusoy'sa Sheila Rowbotham’ın kadın hareketi içerisinde ‘birinci dalga’ olarak nitelendirilen süreci anlattığı ve Türkçe'ye 2013'te çevrilen kitabını inceliyor.

İkinci dosyamız Çoğul Kimlikler ismini bu dosyanın üçüncü makalesi olan Göze Orhon'un “Alan Araştırması Deneyimini Tartışmaya Açmak: İçeriden ya da Dışarıdan Olmak, Çoğul Kimlikler ve Toplumsal Cinsiyet” makalesinden alıyor. Orhon burada 12 Eylül darbesi öncesinde “sol-devrimci”ler, “sağ-ülkücü”ler ve herhangi bir politik aidiyeti olmayan kişilerle yaptığı derinlemesine görüşmeler yoluyla diğer kimlikler ve toplumsal cinsiyet kimliği etkileşimini anlatıyor. “Cinsiyet, teknoloji ve kent: otomobilin muğlak heteronormativizmi” makalesinde Elifhan Köse ise araba sahibi olmaya ve kentte hareket etmeye toplumsal cinsiyet rolleri açısından bakıyor. Esra Sarıoğlu ise bu rollerin emek dünyasında nasıl dönüştüğünü “Küresel Çağda Modern Kadın İşçileri Bulmak” makalesinde anlatıyor. Duygu Çayırcıoğlu ise Kamusal Alan ve Özel Alan ayrımının sinemada cinsiyet rollerine nasıl yansıdığını Demir Leydi örneğiyle dile getiriyor. Bu sayıda ileriki sayılarda daha fazla yer vermek istediğimiz erkeklik çalışmaları alanından Mehmet Bozok'un bir makalesini yayınlamaktan da çok mutluyuz. Bozok, “Eleştiren ile Eleştirilenler Arasında Nazik Karşılaşmalar: (Pro)Feminist bir Yaklaşımla Trabzon’da Erkeklikleri İncelemek” makalesinde “Trabzon erkekleri”nin neler yaparak, nasıl bir duruş sergileyerek ataerkil olduklarına bakıyor. Son olarak Toplumsal Cinsiyet Çalışmaları Öğrenci Kongresi bizzat kongre sekreteryası tarafından değerlendirilirken, Berfin Varışlı da yine KASAUM'un ev sahipliği yaptığı Eleştirel Erkeklik İncelemeleri İnisiyatifi (EEİİ)'nin Ağır Erkeklik atölyesini anlatıyor.


Sayının son dosyası daha önceki sayılarımızda irtibatı hiç koparmadığımız Kadın Sağlığı meselesi. Bu dosyanın tek yazısı ise Temmuz Gönç Şavran'a ait: “Sağlıkta toplumsal cinsiyet eşitsizlikleri: Eskişehir'de kırsal ve kentsel alanlarda kadın sağlığı.” Gönç Şavran bu yazısında toplum sağlığını etkileyen genel faktörleri toplumsal cinsiyet bakış açısından yorumluyor.Kadın Tarihi

Muslim Ottoman feminists' perceptions of their non-Muslim counterparts after Meşrutiyet/ Meşrutiyet Sonrasında Müslüman Osmanlı Feministlerinin Gayrimüslim Kadınlarla Etkileşimi
Aynur Demirdirek

Sokakta bir gazeteci: Suat Derviş/ A Journalist on the streets: Suat Derviş
Feryal Saygılıgil

Kitap eleştirisi: Yeni Bir Çağ Hayali / Dreamers of a New Day: Women Who Invented the Twentieth Century
Tolga Ulusoy


Çoğul Kimlikler

Cinsiyet, teknoloji ve kent: otomobilin muğlak heteronormativizmi /Gender, technology and the city: The Ambiguous heteronormativism of the automobile
Elifhan Köse

Finding the Modern Women Workers in Global Era: Hiring and Training Practices in the Corporate Retail Sector in Turkey/ Küresel Çağda Modern Kadın İşçileri Bulmak: Türkiye'de Kurumsal Perakende Sektöründe İstihdam ve Eğitim Pratikleri
Esra Sarıoğlu


Alan Araştırması Deneyimini Tartışmaya Açmak: İçeriden ya da Dışarıdan Olmak, Çoğul Kimlikler ve Toplumsal Cinsiyet/ A Discussion on Fieldwork Experience: Negotiating Insider and Outsider Positions, Multiple Identities and Gender
Göze Orhon

Sinemada Kamusal/ Özel Alan Ayrımı Örneği: Demir Leydi/ The Public/Private Sphere Distinction in Cinema: The Iron Lady 
Duygu Çayırcıoğlu

Eleştiren ile Eleştirilenler Arasında Nazik Karşılaşmalar: (Pro)Feminist bir Yaklaşımla Trabzon’da Erkeklikleri İncelemek/ Delicate Encounters Between The Critic and The Critiqued: Investigating Masculinities in Trabzon with a (Pro)Feminist Perspective
Mehmet Bozok

Değerlendirme: Ağır Erkeklik: Erkekliğin Ağırlığı / Heavy Masculinity: The Weight of Masculinity
Berfin Varışlı

Değerlendirme: Toplumsal Cinsiyet Çalışmaları Öğrenci Kongresi’nin Ardından / After the Gender Studies Student Conference 
Kongre Sekretaryası


Kadın sağlığı

Sağlıkta toplumsal cinsiyet eşitsizlikleri: Eskişehir'de kırsal ve kentsel alanlarda kadın sağlığı/ Gender inequalities in health: Women's health in rural and urban areas in Eskişehir
Temmuz Gönç Savran