13Fe Dergi: Feminist Eleştiri 7 Sayı 1, 2015 Ankara Üniversitesi KASAUM'un hakemli dergisidir. ISSN 1309-128X13. sayımızda daha sonraki sayılarda genişleterek ele almayı sürdüreceğimiz beş dosyamız var. Bu konulardan biri olan yayıncılık, gelecek sayımızın dosya konusu olmaya devam edecek, yazılarınızı bekliyoruz. 

İlk dosyamız Neo-liberalizm ve Kadınlar'da Burcu Hatiboğlu Eren, Aktaş mahallesine feminist bir bakış atıyor. İkinci makale, "Genç Kadın Emeği ve Sermaye Arasındaki Pazarlık: Devlet, Emek Piyasası ve Aile Bağlamında Bir İşsizlik Analizi" ise geçen sene Satı Atakul ödülü için seçilen beş makaleden birisi. Bu dosyada son olarak Betül Yarar kadın yoksulluğunu anlamak için yoksulluk odaklı STK’lara bakıyor.

İkinci dosyamız Toplumsal Cinsiyet ve Şiddet'te Çiğdem Yalçın Pamukçu ev hizmetlerinde çalışan göçmen kadınlara, yine geçen sene Satı Atakul ödülü için seçilen beş makaleden birisinin sahibi olan Nisan Kuyucu ise kadınların Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi önünde adalete erişim sorununa bakıyor.


Üçüncü dosyamız Feminizm ve Hikayemizi Anlatmak'ta Ayça Kurtoğlu 8 Mart Dünya Kadınlar Günü hakkında kısa bir hikâye anlatıyor, İçten Keskin hikayemizin önemli bir parçası haline gelen kürtaj tartışmalarını değerlendiriyor. Meral Salman Yıkmış kadınlarla mülakat yapmak tecrübesi üstüne kafa yoruyor. Niloofar Arjomandi ve Sohila Faghfori ise İran'dan Benim Adım Kırmızı'nın feminist bir okumasını yapıyorlar.


Dördüncü dosyamız Erkeklik stratejileri ve erkekliğin yeniden üretimi'nde Şahinde Yavuz geçen sene de değindiğimiz Trabzon şehrine ataerkil egemen erkeklik değerlerinin üretiminde kadınların rolü gözüyle bakıyor, Atilla Barutçu da dişil sessizliğe mukabil eril suskunluk meselesine ilginç bir bakış açısı geliştiriyor.

Son ve dediğimiz gibi gelecek sayıda oldukça geniş bir şekilde ele alacağımız Yayıncılık ve dergiler dosyasının şimdilik tek yazısında ise İlknur Meşe İslami moda dergisi Aysha'yı inceliyor.

Dergimiz çıkarken demokrasinin, kadınların, LGBTİ'lerin ve Türkiye'nin önündeki en önemli engellerden biri olan barajı da kadınlar aştı, doksan altı kadın meclise girdi: Partilerin vitrinleri değil, tüm ötekileştirilen, ayrımcılığa uğrayanların sesi olmalarını dileriz...


Neo-liberalizm ve Kadınlar
Kent içi yoksul alanların dönüşümüne feminist bakış Ankara, Aktaş/ A feminist view on the transformation of poor inner city areas: TOKI as ‘imposible civilisation,’ the sample of Aktaş district in Ankara
Burcu Hatiboğlu Eren

Genç kadın emeği ve sermaye arasındaki pazarlık: devlet, emek piyasası ve aile bağlamında bir işsizlik analizi/ The bargain between young women’s labour and capital: An unemployment analysis through state, labour market and family
Canet T. Sarıtaş Eldem

Küresel yoksulluk içinde kadın yoksulluğu, küresel kadın hareketi içinde yoksulluk odaklı STK’lar/ Women's poverty within global poverty, poverty centered NGO's in global women's movement
Betül Yarar


Toplumsal Cinsiyet ve Şiddet
Türkiye’de, ev hizmetlerinde çalışan göçmen kadınlar ve ekonomik şiddet/ Immigrant women working in domestic services in Turkey and economic violence
Çiğdem Yalçın Pamukçu

Kadınların Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi önünde adalete erişim sorunu:  Mahkeme kararlarında cinsiyet ayrımcılığı olarak kadına yönelik şiddet/ The problem of women’s access to justice before the European Court of Human Rights: Violence against women as gender discrimination in jurisprudence
Nisan Kuyucu

Feminizm ve Hikayemizi Anlatmak
8 Mart Dünya Kadınlar Günü hakkında kısa bir hikâye / A short story on the 8th of March, Women's Day
Ayça Kurtoğlu

Kürtaj tartışmaları ve feminizm/ Abortion debate and feminism
İçten Keskin

Kadınlarla mülakat yapmak/ Conducting interviews with women
Meral Salman Yıkmış

Shekure’s room for her own: A feminist reading of Orhan Pamuk’s My Name is Red/ Şeküre'nin kendine ait odası: Orhan Pamuk'un Benim Adım Kırmızı romanının feminist bir okuması
Niloofar Arjomandi ve Sohila Faghfori

Erkeklik stratejileri ve erkekliğin yeniden üretimi

Şahinde Yavuz

Bir erkeklik stratejisi: Özel alanda eril suskunluk/ A strategy of masculinity: Masculine reticence in the private sphere
Atilla Barutçu

Yayıncılık ve dergiler

İslami bir moda dergisi örneğinde moda ve tesettür: Ne türden bir birliktelik?/ Fashion and veiling: what kind of togetherness? The case of an Islamic fashion magazine
İlknur Meşe


Bu sayının editörleri

Elif E. Akşit ve Ezgi Sarıtaş